ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อ เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วยึดเกาะด้วยกาวชนิดพิเศษขึ้นเป็นรูปท่อ
มีทั้งชนิดปิดผิวและไม่ปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอล์ย ติดตั้งง่าย ทำงานได้รวดเร็ว


ประโยชน์การใช้งาน ของฉนวนใยแก้ว
1. เป็นฉนวนหุ้มท่อแบบสำเร็จรูปมีความหนาสม่ำเสมอ จึงสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
2. ประหยัดพลังงาน ไม่ยืดหดตัวรอยต่อติดได้สนิท ป้องกันการรั่วไหลของความร้อนและ
ความเย็น
3. ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

<< ย้อนกลับ