ระบบปรับอากาศ (Fresh Air / AHU)

หจก.สิทธิผล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

          งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เครื่องแอร์) สำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงานและบ้านพักอาศัย ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญ รวมถึงการบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ครบวงจร Air Handling Unit : AHU งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำยาแอร์ ท่อน้ำเย็น และ งานติดตั้งออกแบบท่อแอร์ดักท์ (Duct Work)

งานระบบปรับอากาศ งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(เครื่องแอร์) ด้วยท่อเฟล็กซ์อ่อนหุ้มฉนวนใยแก้ว

งานระบบปรับอากาศ ราคาตามแบบ
งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(เครื่องแอร์) ด้วยท่อเฟล็กซ์อ่อนหุ้มฉนวนใยแก้ว

งานระบบปรับอากาศ งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน

งานระบบปรับอากาศ ราคาตามแบบ
งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน
สำนักงาน และบ้านพักอาศัย ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และความรู้ ความชำนาญ

งานระบบปรับอากาศ งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(เครื่องแอร์) พร้อมเจาะหัวจ่ายแอร์

งานระบบปรับอากาศ ราคาตามแบบ
งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(เครื่องแอร์) พร้อมเจาะหัวจ่ายแอร์

งานระบบปรับอากาศ งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน

งานระบบปรับอากาศ ราคาตามแบบ
งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับโรงงาน อาคาร สำนักงาน
สำนักงาน และบ้านพักอาศัย ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และความรู้ ความชำนาญ

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแอร์  ท่อส่งลมเย็น ท่อดักส์

งานระบบปรับอากาศ ราคาตามแบบ
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(แอร์) AHU 20 Tons น้ำยาทำความเย็น
R410a พร้อมท่อดส่งลมเย็น ท่อดักส์ : Air Duct ชนิดฉนวนยางดำ

ท่อส่งลมเย็น ท่อดักท์ และติดตั้งห้องผนังไอโซวอลล์

งานระบบปรับอากาศ ราคาตามแบบ
งานออกแบบและติดตั้ง ท่อดักส์ส่งลมเย็น ท่อดักส์และติดตั้ง
ห้องผนังไอโซวอลล์ แผ่นฉนวนของ Isowall )ประกอบด้วย (Expandable polystyrene) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนอยู่แกนกลาง (Core)ประกบกับวัสดุผิวภายนอก ทำให้รักษาอุณหภูมิภายในห้อง ได้เป็นอย่างดี

งานออกแบบและติดตั้ง ท่อส่งลมเย็น ท่อดักท์ (Ducting)

งานระบบปรับอากาศ ราคาตามแบบ
งานออกแบบและติดตั้ง ท่อส่งลมเย็น ท่อดักส์(Ducting) จาก เครื่องปรับอากาศ AHU ขนาด 20 Tons พร้อมหุ้มฉนวนยางดำ (closed cell Insulation)

Fresh Air Duct (FAD)
ท่อลมเติมอากาศ ทำหน้าที่เติมอากาศให้กับห้อง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศหรือไม่ก็ตาม เมื่อมีการ ระบายอากาศไปนอกอาคารไปนอกอาคารก็ต้องมีการเติมอากาศเข้าไป เพื่อให้เป็นการระบายอากาศที่ถูกต้อง ไม่ควรติดตั้ง ช่องดูด อากาศอยู่ใกล้กับช่องระบายอากาศ เพราะอาจดูดอากาศเสียที่เพิ่งปล่อยออกนอกอาคารเข้ามาอีก

เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ชนิดแขวนใต้ฝ้า

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมตัวอย่างงานของทางบริษัทได้จากหัวข้อด้านล่างนี้


แอร์ไดกิ้น (DAIKIN) เป็นแอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า อีกทั้งแอร์ไดกิ้น

มีเครื่องปรับอากาศหลายรุ่น ทั้งเหมาะกับงานบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน

แอร์ไดกิ้น ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง FHC_NU/PU series Super Cassette Type

เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN เป็นแอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย รับประกันคุณภาพ


 

ชื่อรุ่น

ขนาด

ราคาติดตั้ง

Fancoil

Condensing

บีทียู

เงินสด

FHC18NUV2S

R18NUV2S

18,000

51,500

FHC24NUV2S

R24NUV2S

23,000

60,500

FHC30PUV2S

R30PUV2S

30,000

67,500

FHC36NUV2S

R36PUV2S

36,000

72,500

FHC42PUV2S

R42PUV2S

42,000

77,500

 

OPTION

แอร์ไดกิ้น

รีโมทคอนโทรลมีให้เลือกใช้แบบมีสายและแบบไร้สายเครื่องปรับอากาศ DAIKIN

ติดตั้งชุดรับสัญญาณรีโมท เพิ่มเข้ากับชุดภายใจโดยรีโมทคอนโทรล

แบบไร้สาย และชุดรับสัญญาณ จำหน่ายรวมกัน

            หมายเหตุ สายรีโมทคอนโทรล ไม่ได้รวมอยู่ ต้องจัดหาเอง

แอร์ไดกิ้น ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง FCNQ Cassette Type (Round Flow)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN เป็นแอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย รับประกันคุณภาพ

ชื่อรุ่น

ขนาด

ราคาติดตั้ง

Fancoil

Condensing

บีทียู

เงินสด

FCNQ13MV2S

RNQ13MV2S

     13,600

 ราคาพิเศษ

FCNQ18MV2S

RNQ18MV2S

     18,000

 ราคาพิเศษ

FCNQ24MV2S

RNQ24MV2S

     24,000

 ราคาพิเศษ

FCNQ30MV2S

RNQ30MV2S/Y2S

     30,000

 ราคาพิเศษ

FCNQ36MV2S

RNQ36MV2S/Y2S

     36,000

 ราคาพิเศษ


แอร์ไดกิ้น ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ FCQ Cassette Type (Round Flow)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN เป็นแอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย รับประกันคุณภาพ

 


 

 

ชื่อรุ่น

ขนาด

ราคาติดตั้ง

Fancoil

Condensing

บีทียู

เงินสด

FCQ30LUV2S

RZR30LUV2S/Y2S

     30,000

 ราคาพิเศษ

FCQ36LUV2S

RZR36LUV2S/Y2S

     36,000

 ราคาพิเศษ

FCQ42LUV2S

RZR42LUY2S

     42,000

 ราคาพิเศษ

FCQ48LUV2S

RZR48LUY2S

     48,000

 ราคาพิเศษ


 
 

FUNCTION
แอร์ไดกิ้น    *ควบคุมอุณหภูมิง่ายดังใจ  ...ด้วยรีโมท คอนโทรลแบบไร้สาย

 

เครื่องปรับอากาศไดกิ้นแบบ ROUND FLOW ให้การกระจ่ายลมได้ถึง 360 องศา สร้างมาตรฐานรูปแบบใหม่ ของเครื่องปรับอากาศแห่งอนาคต