ท่อดักท์ ท่อส่งลม (Ducting Work)- ท่อสไปร่อน (SPIRAL DUCT)

- ท่อกลม

- ท่อเฟล็กซ์แข็ง

- ท่อเฟล็กซ์อ่อน

- อุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อ

อุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อ


ข้องอ 90 องศา
 
ข้องอ 90 องศา ขนาด 3" - 40"
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่าง ๆ
มีทั้งวัสดุสังกะสีและสแตนเลส
ราคาพิเศษ

ข้องอ 90 องศา
 
ข้องอ 90 องศา ขนาด 3" - 40"
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่าง ๆ
มีทั้งวัสดุสังกะสีและสแตนเลส
ราคาพิเศษ

สามทาง
 
สามทาง ขนาดตามต้องการ
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่าง ๆ
มีทั้งวัสดุสังกะสีและสแตนเลส
ราคาพิเศษ

สามทาง
 
สามทาง ขนาดตามต้องการ
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่าง ๆ
มีทั้งวัสดุสังกะสีและสแตนเลส
ราคาพิเศษ

แดมเปอร์กลม
 
แดมเปอร์ ขนาด 3" - 40"
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่าง ๆ
มีทั้งวัสดุสังกะสีและสแตนเลส
ราคาพิเศษ

แดมเปอร์เหลี่ยม
 
แดมเปอร์ ขนาดตามต้องการ
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่าง ๆ
มีทั้งวัสดุสังกะสีและสแตนเลส
ราคาพิเศษ

หน้าแปลน
 
หน้าแปลน ขนาด 3" - 20"
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่าง ๆ
มีทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม
ราคาพิเศษ

แฮงค์เกอร์
 
แฮงค์เกอร์ ขนาด 3" - 40"
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่างๆ
ราคาพิเศษ

เข็มขัดรัดท่อ
 
เข็มขัดรัดท่อ ขนาด 3" - 12"
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่าง ๆ
มีทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม
ราคาพิเศษ

ต่อตรง
 
แฮงค์เกอร์ ขนาด 3" - 40"
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อต่างๆ
ราคาพิเศษ

<< ย้อนกลับ